Άνοιγμα 6 καρτών – ανάλυση

Το άνοιγμα 6 καρτών, είναι άμεσο και αναλυτικό! Δίνει και δείχνει την διαδρομή της ενέργειας ανάλογα με το θέμα που έχει τεθεί. Σε επαγγελματική ανάλυση ο μάντης καλείται να γνωρίζει και να έχει εντρυφήσει αποκρυφιστικά στο βαθύτερο μήνυμα που δίνει η κάθε κάρτα, και φυσικά ανάλογα την θέση της.

Όπως γνωρίζεις ήδη από το βιβλίο, η πρώτη στήλη δείχνει παρελθόν και αιτία, η δεύτερη παρόν και πως είναι διαμορφωμένη η ενέργεια ως αποτέλεσμα και η τρίτη στήλη δίνει τον χρησμό / καθοδήγηση. Η πάνω σειρά δείχνει την ενέργεια που είναι εκδηλωμένη ή μπορεί να αντιληφθεί ο ενδιαφερόμενος, ενώ η κάτω σειρά δείχνει την υποδομή και με τι συνδέεται η ενέργεια. 

Με αυτό που θα ασχοληθούμε σε αυτή την ανάλυση, είναι οι σειρές πάνω και κάτω, οι οποίες λένε από μόνες τους δύο ιστορίες που ενώνονται. Κλειδί σε αυτή την ένωση είναι πάντα το ερώτημα που έχει τεθεί. Μην ξεχνάμε πως το Ντεκ λειτουργεί στην ενέργεια του Ερμητισμού και του Σιβυλλικού πεδίου που ενώνεται με το Φως. Αυτό σημαίνει πως η αποκωδικοποίηση των καρτών από τον Μάντη, πρέπει να είναι περιεκτική και πάντα συγκεκριμένη ως προς το θέμα που έχει τεθεί, δηλαδή να μην πλατειάζει. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η ερώτηση, τόσο καλύτερα μπορεί να αναλυθεί και να αποδοθεί το μήνυμα. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει ένα γενικό ερώτημα, ο Μάντης καλείται να διακρίνει τα ειδικά ερωτήματα που πρέπει να τεθούν, ώστε να δοθεί μία ολοκληρωμένη καθοδήγηση.

Στο παρακάτω βίντεο αναλύεται το άνοιγμα των 6 καρτών με τις ιστορίες πάνω, κάτω και την ένωσή τους. Το θέμα που έχει τεθεί είναι: η σχέση του Κυρίου …. με τα χρήματα.