Διαλογισμοί

Οι καθοδηγούμενοι ενορατικοί διαλογισμοί του συστήματος Venus-RPL, έχουν ως στόχο την ατομική μετατροπή σε συγκεκριμένο πεδίο/κανάλι θεραπείας που έχει ανοίξει ο θεραπευόμενος. Είναι καθοδηγούμενοι στα βήματα αλλά όχι στην δράση, για αυτό έχουν τόση θεραπευτική και άμεση αλλαγή όταν ολοκληρώνονται.

Βασίζονται στην αρχέτυπη πληροφοριακή ποιότητα και μονάδα της κάρτας ή του πεδίου που έχει ήδη εμφανιστεί στο άνοιγμα των καρτών και στον συγκεκριμένο άξονα. Αυτό σημαίνει ότι ο διαλογιζόμενος συνδέεται άμεσα και η συναισθηματική ενόραση διευρύνεται στο μέγιστο απαιτούμενο βαθμό που έχει ζητηθεί, ανάλογα με το αίτημα του διαλογισμού.