Κάρτα Απριλίου 2018

οικογένειαΗ κάρτα καθοδήγησης για τον μήνα Απρίλιο, είναι αυτή της Οικογένειας. Όπως γνωρίζουμε αυτή η κάρτα, μας δείχνει την ενέργεια που θα μας απασχολήσει ή είναι ωφέλιμο να ασχοληθούμε.

Πιο συγκεκριμένα,  η κάρτα Οικογένεια στο Ντεκ Venus, μας δείχνει ότι ο μήνας Απρίλιος ανοίγει την Πύλη σε όσους επιθυμούν να αλλάξουν γεγονότα και καταστάσεις που βιώνουν και προέρχονται απο τους θεσμούς της οικογένειας, που πιθανώς έχουν καταπατηθεί. Σε τυχόν μπλοκαρίσματα είτε υλικά, είτε ψυχολογικά μας παραπέμπει στο να ασχοληθούμε σοβαρά με το οικογενειακό κάρμα του γενεαλογικού δέντρου μας. Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή και όσοι νιώθετε, ότι χρειάζεστε να ασχοληθείτε και να ενεργοποιήσετε την κάθαρση σε αυτόν τον τομέα, μην καθυστερήσετε να κάνετε τα επόμενα βήματα .. καθώς ο μήνας αυτός ενδείκνυται για την  έναρξη αυτή. 

Namaste – Καλλιόπη