Κάρτα Εστία

Εστία! Ο ναός μας επί της Γης , αλλά και ο ιερός ναός που κατοικεί η ψυχή μας! 

 

Πολλές φορές η κάρτα, δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα, ειδικά στην περίπτωση της πνευματικής κατοικίας. Αυτό είναι ευνόητο, γιατί στην Εστία αυτή κατοικεί και όλος ο υποσυνείδητος κόσμος. Βάση αυτού δεν μπορεί να εκλογικευτούν όλα. Μερικές έννοιες δεν είναι ασφαλές να τις κατανοούμε/αναλύουμε, αλλά να τις υπακούμε. Έτσι, στην περίπτωση της Πνευματικής Εστίας, η ερμηνεία θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο ώς καθοδήγηση και υπακοή στον Χρησμό!

Πότε γνωρίζουμε/διακρίνουμε ότι η καθοδήγηση αναφέρεται στην πνευματική εστία μας , και πότε στην γήινη?

Ο συνδυασμός όλων των πνευματικών καρτών και στοιχείων, παραπέμπουν στην πνευματική εστία, ενώ οι κάρτες όπως Απόγονοι ή Γαία στην γήινη κατοικία μας δηλαδή στο σπίτι που διαμένει το φυσικό σώμα μας.