Σεπτέμβριος – έναρξη κύκλου

Καλό Μήνα & Καλή Χρονιά!

Σεπτέμβριος, ο μήνας της εκκίνησης, απολαβών & συνειδητοποίησης των στόχων και αλλαγών. H έναρξη του Χριστιανικού έτους ορίζει την έναρξη της ψυχικής εξέλιξης μας σε έναν νέο ή ίδιο κύκλο εμπειριών και προκλήσεων.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε “Σεπτέμβριος – έναρξη κύκλου”

Προστατευμένο/-α: Θεραπεία Οικογενειακό Κάρμα – Κληρονομικό Τραύμα B’level RPL Therapist

Δὲν ὑπάρχει ἀπόσπασμα διότι αὐτὸ τὸ ἄρθρο εἶναι προστατευμένο.

Γιὰ νὰ δεῖτε αὐτὸ τὸ ἄρθρο, πληκτρολογῆστε κατωτέρω τὸν συνθηματικό σας κωδικό: