B’ LEVEL

Το δεύτερο επίπεδο Venus Healing Quartz PractitioneR, είναι το θεραπευτικό Hermetics Crystal Venus σύστημα. O θεραπευτής Venus, είναι σε θέση να δουλέψει μέσα στον Ερμητισμό και τους Κρυστάλλους για την κάθαρση, εναρμόνιση και μετάλλαξη των καρμικών ατομικών ενεργειών, επιρροών και πεποιθήσεων, στις πληροφορίες της μονάδας του σύμφωνα με την καθοδήγηση που έχει λάβει.

Η δράση είναι άμεση και εμφανής σε όλες τις διαστάσεις και επίπεδα!

Το σύστημα απλώνεται στο ατομικό άνθος της ζωής της μονάδας και εναρμονίζει -μεταλλάζει τον ρυθμό της ενέργειας που συνδέεται με το θέμα και τον στόχο αλλαγής.  Πιο απλά, η δράση στην Γη, ώστε να κατακτηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, γίνεται μέσω της αλλαγής των πληροφοριών που ρέουν στην δομή της αιτίας.

Στο Β’ επίπεδο ο ασκούμενος μαθαίνει τα εξής (Θεωρία)

  • Τα πεδία δράσης και αντίδρασης, ποια είναι και τι υπηρετούν
  • Η αρχή της πολικότητας και οι βαθμοί
  • Το πλέγμα εξάπλωσης των πρισματικών διαθλάσεων
  • Οι ατραποί και η διέλευση τους 
  • Οι τεχνικές άμεσης μετάλλαξης
  • Η τριπλή υπόσταση της τετραπλής φύσης μας
  • Ενέργεια – αστρική ύλη & σώμα

Αναλυτικότερα στην πρακτική εξάσκηση ο μαθητευόμενος, μυείται από τους καθοδηγητές που τον οδήγησαν σε αυτό το επίπεδο αφύπνισης, στο πολύπλευρο αλλά ενωμένο στην ουσία, σύστημα αποκρυφιστικών μεθόδων που υπηρετούσαν και υπηρετούν τον εξελισσόμενο άνθρωπο. Οι τεχνικές αναλύονται, εντός του σεμιναρίου και η πρακτική εξάσκηση της θεραπευτικής βιωματικής αλλαγής που ζει ο μαθητευόμενος στα προσωπικά θέματα που θέτει, πιστοποιούν την εγκυρότητα της νέας μεθόδου Venus.

Στο πρώτο επίπεδο Venus Cards Reader ο ασκούμενος, εξασκεί και αφυπνίζει την νοητική ενόρασή του μέσα από τον Ερμητισμό. Κατανοεί το σύστημα λειτουργίας των ενεργειών και του Κάρμα και είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει τις βαθύτερες Αιτίες που διαμορφώνουν το Παρόν. Ακόμη περισσότερο συνδεόμενος με το Σιβυλλικό Αρχέτυπο, είναι σε θέση να νιώσει και νοήσει τον Χρησμό που δίνεται. 

Venus temple 1

Σε αυτό το επίπεδο του συστήματος, o Venus Healer, κατέχει την γνώση και τεχνική της μεταλλαγής και μεταμόρφωσης. Η ομάδα των λίθων πάνω στο άνθος της ζωής συνδέει τις πληροφορίες σε μία ΝΈΑ ΤΕΧΝΙΚΉ μετάβασης.

Γιατί να γίνεις Venus Healer? Η νέα εποχή, καλεί όλους μας, να αναλάβουμε την κυριαρχία της μονάδας μας, η οποία δεν αποτελείται μόνο από το Φυσικό -Υλικό πεδίο όπου βλέπουμε και βιώνουμε γεγονότα,αλλά και από τα Νοητικό, Πνευματικό & Συναισθηματικό. Όλοι είμαστε άξιοι να θεραπεύσουμε και να αλλάξουμε τις δράσεις της ζωής μας, που προκαλούν ασύμφωνες αντιδράσεις. Αρκεί να μάθουμε τον τρόπο , πως, και να λάβουμε την κατάλληλη Γνώση. Τo σύστημα Venus, είναι άμεσο, εύκολο και κατανοητό ώστε να αντιμετωπίσεις ενέργειες που εγκλωβίζουν την Ψυχή και το Σώμα σου και να τις Αλλάξεις! Κατακτάς το κέντρο σου και δουλεύεις με τον πιο σημαντικό τομέα που κατακλύζεται από παρεμβολές αυτή την εποχή, το Νου σου και το Συναισθηματικό σώμα σου!

F R E E   Y O Y R   K A R M A  –  N O W ! 

Το σεμινάριο Β’ επιπέδου Venus Healer διαρκεί 4 ημέρες χωρισμένο σε δύο Σ/Κ. Παρέχονται: βιβλίο, Γραφική ύλη, Σετ πεδίου, Πιστοποίηση

Προϋπόθεση : η ολοκλήρωση του Α’ επιπέδου

Για περισσότερες πληροφορίες κάλεσε στο τηλ. επικοινωνίας

Συμπαντική Αγάπη σε ότι κάνεις – Namaste – Καλλιόπη