Ανάλυση κάρτας “Τρίτο άτομο”

Η εμφάνιση της κάρτας στην θέση Αποτελέσματος, είναι πολύ δυνατή ερμηνευτικά είδηση. Πάντα δηλώνει την παρεμβολή! Μία ενέργεια που έχει πρόθεση να αποσυνθέσει κάτι δομημένο. 

Ενώ η πρώτη ερμηνεία, εστιάζει σε μία σχέση τριγώνου, δεν θα πρέπει να εγκλωβιστεί η ερμηνεία. Η φράση διάσπαση εκ προθέσεως, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί από τις συνοδευτικές κάρτες αλλά και από την θέση της. Η διάσπαση εκ προθέσεως  είναι σίγουρη ερμηνεία μαζί με την κάρτα Διαρροής ή την κάρτα Εμμονής, ενώ με κάρτες Ήλιος Βέστα ή Δίδυμες Φλόγες η ερμηνεία δίνει την αλλαγή, κάθαρση ή ολοκλήρωση μίας περιόδου γεγονότων που προκαλούσαν διάσπαση και παρεμβολές.

 

 

Βίντεο με τυχαία σειρά συνδυασμών